top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van GLOW Skincare

1. Definities

 • Kliniek: GLOW Skincare

 • Cliënt: Elke natuurlijke persoon of entiteit die gebruik maakt van de diensten van GLOW Skincare.

 • Diensten: Alle behandelingen en andere diensten aangeboden door GLOW Skincare.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en transacties tussen GLOW Skincare en de Cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Afspraken

 • Afspraken kunnen telefonisch via whatsapp, via de website van GLOW Skincare, of persoonlijk bij de kliniek gemaakt worden. Let op wij werken op afspraak en hebben geen vaste openingstijden

 • Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te geschieden. Bij niet tijdige annulering kan GLOW Skincare een vergoeding  van minimaal €20,00 in rekening brengen.

4. Prijzen en Betalingen

 • Alle prijzen voor behandelingen en producten bij GLOW Skincare zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 • Betalingen dienen direct na afloop van de behandeling via pin, contant of andere vooraf overeengekomen methoden te worden voldaan.

5. Aansprakelijkheid

 • GLOW Skincare neemt alle mogelijke zorg in acht bij het uitvoeren van haar diensten.

 • De kliniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat GLOW Skincare is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 • De aansprakelijkheid van GLOW Skincare voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende behandeling betaalde prijs.

6. Klachten en Geschillen

 • Bij een acute huidreactie verwacht GLOW Skincare dat de cliënt binnen 24 uur contact opneemt om een snelle opvolging te waarborgen.

 • Klachten moeten gedetailleerd beschreven worden, inclusief de aard van de klacht en de datum van de behandeling. Het wordt aangeraden om foto's of ander bewijsmateriaal van de reactie te verstrekken om een effectieve beoordeling en afhandeling van de klacht te faciliteren.

 

7. Externe Vouchers

 • GLOW Skincare accepteert vouchers aangeboden door externe partijen zoals Groupon en Social Deal. Deze vouchers kunnen slechts eenmaal gebruikt worden voor het boeken van een behandeling, ongeacht welke behandeling.

 • Alle boekingen met externe vouchers dienen te worden gemaakt onder de categorie "Voucher Behandelingen" in het online boekingstool. Overige boekingen worden geannuleerd. Dit zorgt ervoor dat de afspraak bij de juiste specialist wordt ingepland.

8. Boekingsvoorwaarden voor Voucherhouders

 • Behandelingen geboekt met een voucher zijn beschikbaar op werkdagen en tijdens standaard werkuren van GLOW Skincare (dit kan verschillen afhankelijk van de bezetting) . Boekingen tijdens weekenden, avonden en voor duo behandelingen zijn alleen mogelijk in overleg, afhankelijk van de beschikbaarheid.

 • Dagen die niet beschikbaar zijn in het online boekingstool van GLOW Skincare, dienen eveneens in overleg gepland te worden. Dit is afhankelijk van het rooster en de beschikbaarheid van onze specialisten.

9. Gebruik en Beperkingen van Vouchers

 • Vouchers moeten voor de vervaldatum gebruikt worden, zoals aangegeven op de voucher.

 • GLOW Skincare behoudt zich het recht voor om boekingen te weigeren buiten de beschikbare tijden zoals vermeld in het boekingstool, tenzij vooraf anders overeengekomen met de klantenservice van GLOW Skincare.

 •  

 • 10. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleringstermijn: Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Indien een afspraak niet minstens 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, behoudt GLOW Skincare zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen.

 • Kosten: De annuleringskosten bedragen 100% van de kosten van de geplande behandeling.

 • Communicatie: Annuleringen kunnen worden doorgegeven via telefoon, WhatsApp, e-mail of via het online boekingssysteem van GLOW Skincare.

bottom of page